HTH Kjøkkenforum, Sandefjord

Miele kombidampkoker - 50%

Miele kombidampkoker - DGC6600

Supertilbud kr 21.399.-

Veil kr 42.799.-

Ring eller send oss en e-post for mer informasjon

HTH Kjøkkenforum, Sandefjord
Raveien 140
N-3242 Sandefjord

Tlf.: +47 33 48 04 00
E-post: info@sandefjord.hth.no

Flere utstillingssalg fra denne forhandleren

Full pris: 42.799.-
NÅ: 21.399.- inkl. mva.