MONTERING AV KJØKKEN,
BAD OG GARDEROBE

Når du velger HTH, tilbyr vi oss å montere kjøkkenet for deg. På den måten er du sikker på at alt blir montert perfekt uten at du trenger å løfte en finger.

  

Focus Midnattsblå | HTH

Profesjonell kjøkkenmontering

HTH har gjennom mer enn 50 år oppbygd god erfaring med å styre og koordinere et kjøkkenprosjekt. 

Når man skal i gang med å installere kjøkkenet, kan man la oppgaven utføres av dyktige, lokale håndverkere som har svært god kjennskap til HTHs kjøkkener.

Det betyr at monteringen av kjøkkenet blir utført effektivt og raskt, slik at du så snart som mulig kan få gleden av det ferdige resultatet.

Slipp bekymringer

Hvis du velger å la HTH stå for monteringen av kjøkkenet, avtaler vi på forhånd når monteringen skal skje. Det gir deg mulighet til å koordinere prosjektet, og dermed unngår du forsinkelser som kan gjøre det nye kjøkkenet ditt dyrere.

Våre dyktige fagfolk er din garanti for at monteringen av ditt nye kjøkken blir utført korrekt og i tide.

Fordeler med kjøkkenmontering utført av HTH

- Ditt kjøkkenbadgarderobe eller vaskerom fra HTH blir montert 100 % perfekt.

- Våre montører er erfarne fagfolk som arbeider raskt og effektivt.

- Du slipper å gjøre jobben selv og kan nøye deg med å nyte resultatet.

Montering | HTH

Alle monteringsoppgaver fra HTH utføres av lokale håndverkere som har svært god kjennskap til HTHs produkter.

Hvor mye koster det å få montert et kjøkken?


Prisen for å montere et nytt kjøkken avhenger av flere ting, og kan først regnes ut nøyaktig når du har fått tegnet kjøkkenet. Som regel tar det mellom én og tre dager å få satt opp et kjøkken.

Instal

Når monteringsprisen skal regnes ut, ser vi på hvor stort kjøkkenet er og hvor krevende monteringen er.

Et stort kjøkken med mange elementer tar lengre tid å montere enn et lite kjøkken. På samme måte krever et skjevt gulv eller mange vinkler i rommet flere monteringstimer enn om alt er helt ukomplisert, og det påvirker naturligvis prisen på kjøkkenmonteringen.

Den helt nøyaktige monteringsprisen kan de erfarne kjøkkenkonsulentene våre regne ut når du får tegnet kjøkkenet ditt.

Besøk din nærmeste HTH-butikk og få regnet ut prisen for montering av kjøkkenet ditt.

Slik foregår monteringen i praksis

Det kan virke som et stort arbeid å få montert et nytt kjøkken. Det finnes likevel en naturlig rekkefølge i hele prosessen som sikrer at alt forløper som det skal:

Det gamle kjøkkenet må rives ned før man kan gå i gang med forberedelsen av det nye kjøkkenet. Vegger, gulv og tak lages, VVS og elektrisitet installeres, og det første malearbeidet påbegynnes.

HTHs egne sjåfører sørger for at leveringen av kjøkkenelementene skjer til avtalt tid.

Deretter begynner monteringen av det nye kjøkkenet ditt. En profesjonell montør bruker som regel én til tre dager på monteringen.

Til slutt er det de små detaljene med elektrisitet, vann og malearbeid som må gjøres ferdig før det nye kjøkkenet ditt er funksjonsdyktig og klart til bruk.

Focus | HTH

Vil du montere kjøkkenet ditt selv?

Hvis du ønsker å stå for kjøkkenmonteringen selv, kan du få god hjelp i vår grundige monteringsveiledning eller se våre monteringsvideoer som guider deg trinn for trinn.