Ansvarlig innkjøp

Ansvarlig innkjøp

Gode relasjoner til leverandørene våre er avgjørende for at de lever opp til kravene våre om ansvarlig produksjon og bærekraft. Derfor jobber vi hele tiden med å skape et åpent og effektivt samarbeid med leverandørene våre.

Vi jobber strukturert med leverandørene våre

Vi kjøper inn sentralt for å kunne arbeide strukturert med fastsettelse av krav, overvåking og utvikling av arbeidet til leverandørene våre. Alle materialene og komponentene våre er nøye spesifisert, og leverandører vurderes, kontrolleres og evalueres i samsvar med retningslinjene deres. I tillegg er 99 % av de direkte materialleverandørene våre lokalisert i Europa, mens resten er lokalisert i Asia. Globale leverandørkjeder kan innebære risiko som vi aktivt arbeider for å forhindre. Det betyr at vi rapporterer inn arbeidet og resultatene våre årlig i samsvar med konvensjoner, lovverk og andre forpliktende avtaler.

Leverandører må leve opp til de etiske retningslinjene våre

For å sikre ansvarlige innkjøp har vi innført etiske retningslinjer for leverandører. De regulerer og definerer HTHs krav til leverandører vedrørende arbeidsforhold, menneskerettigheter, forretningsetikk og miljøhensyn. Basert på faktorer som produksjonsland, produksjonsprosess, produkttype og materialer, vurderer vi risikoen for overtredelser og hvor ofte vi må foreta kontrollbesøk. Retningslinjene støttes av løpende risikoanalyse, redegjørelse og evaluering, samt en anonym kanal for rapportering av overtredelser.

Tiltakene våre dekker hele leverandørkjeden

Tiltakene våre for ansvarlige innkjøp gjør at vi kan analysere og forebygge risiko i forsyningskjeden vår. For å redusere bærekraftrisikoen i forsyningskjeden ber vi også leverandørene våre om å kommunisere med sine relevante underleverandører. Det sikrer at tiltakene våre dekker hele leverandørkjeden og til slutt at produktene våre oppfyller alle kravene våre.

Våre innsatsområder

HTH jobber med bærekraft innen fem innsatsområder som hver for seg rommer en rekke av FNs 17 verdensmål for en bærekraftig utvikling.

Skov

Bærekraft

Bæredygtighed

Klimatiltak som varer

Bæredygtighed

Miljøbevisste og sirkulære materialer

Bæredygtighed

Bærekraftig bedriftskultur

Bæredygtighed

Vi støtter en bærekraftig livsstil

Bæredygtighed

FSC og inneklimamerking

HOS HTH ER VI DEDIKERT TIL KJØKKENKJÆRLIGHET SOM HOLDER

Se mer om HTH