Klimatiltak som varer

Klimatiltak som varer

Hos HTH er alle tiltakene våre godkjent av Science-Based Targets initiative (SBTi), som er en av de mest anerkjente merkingene innen klimatiltak. For oss er det nemlig viktig at innsatsen vår støttes av vitenskapen, slik at vi sørger for at den har en effekt.

Bæredygtighed
Bæredygtighed Bæredygtighed

HTH skaper allerede konkrete klimaresultater

Vi lanserer klimatiltak hele tiden, og de har allerede gitt resultater. Siden 2016 har vi blant annet redusert CO2-utslippene våre fra elektrisitet, varme og transport med mer enn 50 %.

En stor del av denne utviklingen kan tilskrives omstillingen til fornybar energi, hvor vi nå bruker 100 % fornybar energi i produksjonen vår og i butikkene våre. I tillegg kommer hele 74 % av vårt totale varmeforbruk i produksjon og i butikker fra fornybare energikilder.

Vi jobber etter konkrete klimamål som er basert på vitenskap

Vi har et mål om å redusere CO2-utslippene fra driften vår med 72 % innen 2026, med 2016 som basisår. Dette målet er i tråd med ambisjonene i Parisavtalen og har blitt godkjent av SBTi. Målet omfatter CO2-utslippet vårt fra elektrisitet, egen og innkjøp varme samt transporten vår. For å sikre at vi oppfyller klimamålene våre, måler og overvåker vi energieffektiviteten og CO2-intensiteten kvartalsvis i styringssystemet vårt.

50%

reduksjon i CO2-utslipp siden 2016

100%

fornybar energi i produksjonen

74%

varmeforbruket fra fornybare energikilder

Vi stiller høye krav til underleverandørene våre

Treet i kjøkkenskapene våre etterlater et relativt lite klimaavtrykk, selv om vi håndterer det i store mengder. Det er hvitevarene våre som etterlater det største klimaavtrykket, både i forbindelse med produksjonen og bruken av dem på kjøkkenet. Derfor har vi satt opp to strategiske mål for hvitevarer for å redusere klimapåvirkningen i verdikjeden hos leverandørene og kundene våre. Disse målene omfatter CO2-utslipp fra fremstilling og bruk av hvitevarer og forutsetter at produsentene selv setter klimamål i samsvar med retningslinjene fra STBi.

Våre innsatsområder

HTH jobber med bærekraft innen fem innsatsområder som hver for seg rommer en rekke av FNs 17 verdensmål for en bærekraftig utvikling. Flere av produktene våre er dessuten FSC-sertifisert og inneklimamerket.

Skov

Bærekraft

Bæredygtighed

Miljøbevisste og sirkulære materialer

Bæredygtighed

Bærekraftig bedriftskultur

Bæredygtighed

Vi støtter en bærekraftig livsstil

Saša Antic | Nordic Spirit & Base | HTH

Ansvarlig innkjøp

Bæredygtighed

FSC og inneklimamerking

HOS HTH ER VI DEDIKERT TIL KJØKKENKJÆRLIGHET SOM HOLDER

Se mer om HTH