Test

Sertifikater og
dokumentasjon

Med vår mangeårige erfaring kan vi tilby profesjonell hjelp til alt fra bærekraftssertifisering til deklarasjoner om byggematerialer og annen dokumentasjon. Vi har også inngående kunnskap om det utbredte DGNB-sertifikatet, der vi kan bidra positivt til å oppnå sertifisering på områder som materialer, vedlikehold og innendørs luftkvalitet.

 

Walk-in-closet | HTH
Skov Nordic Creation | HTH

Sertifikater og standarder er en garanti for bærekraft

Nedenfor kan du lese mer om hvilke bærekraftssertifikater og -standarder produktene våre oppfyller, og som vi kan bidra til å oppnå sertifisering i.

Svanemerket

Svanemerket er et nordisk miljømerke som stiller krav til hele livssyklusen for et produkt. Vi tilbyr flere svanemerkede produkter og kan samtidig bidra med å oppfylle Svanemerkets byggkriterier.

BREEAM-NOR

BREEAM er det ledende og mest utbredte miljøsertifiseringssystemet for bygninger (Breeam-Nor). Vi kan bistå prosjektet ditt med å oppfylle BREEAMs kriterier innenfor en lang rekke områder.

LEED

LEED er et internasjonalt anerkjent sertifikat for bærekraftige bygg som dekker alle stadier i byggets livssyklus. Vi kan bistå med å oppfylle kriteriene til LEED-sertifisering.

Inneklimamerket

Inneklimamerket er en dansk merkeordning for god innendørs luftkvalitet. Vi kan tilby et stort utvalg av kjøkkener som er tildelt inneklimamerket.

Indoor Air Comfort Gold

Våre skrogdeler til skap og skapdører er merket IAC Gold, en internasjonal merkeordning for god innendørs luftkvalitet, der gull er den høyeste standarden. IAC Gold bidrar positivt til å oppnå en rekke sertifikater innenfor bærekraftige bygg.

Alt treverket vårt kommer fra bærekraftig skogbruk

Produktene våre består hovedsakelig av tre, som er et bærekraftig, resirkulerbart og slitesterkt materiale. Alt treverket vårt kommer fra bærekraftige kilder, hvorav 97 % av kildene er sertifisert. Vi jobber med å øke denne andelen ytterligere, slik at 100 % av treverket vårt er sertifisert med f.eks. FSC.

Vi minimerer
emballasje og avfall

Vi jobber med å redusere miljøpåvirkningen fra emballasjematerialer som fossil plast. I tillegg jobber vi også med å redusere avfallsmengden fra produksjonen og gjøre flyten mer sirkulær. Dette betyr at allerede i dag kan ca. 63 % av treavfallet vårt og 73 % av annet avfall brukes til nye produkter.

HOS HTH ER VI DEDIKERT TIL KJØKKENKJÆRLIGHET SOM HOLDER

Se mer om HTH