Svanemerking

Svanemerking

I HTH gir vi deg de aller beste forutsetninger for å få svanemerket ditt byggeprosjekt. Vi tilbyr et bredt utvalg av egnede produkter og en omfattende profesjonell erfaring med oppfyllelse av kriteriene for Svanemerket. Blant annet er skrogdelene til skapene våre svanemerket, og utvalgte fronter er fremstilt i materialer som er godkjent til svanemerkede bygg. Alle velegnede produkter fremgår ikke av Svanemerkets egen database. Derfor bør du alltid kontakte oss og høre nærmere om konkrete produkter.

Produktion
Skov Svanemerket

Vi har fokuser på hele produktets livssyklus

Svanemerket stiller krav som omfatter hele livssyklusen til produktet. Vi hjelper deg med å oppfylle krav på en rekke forskjellige områder, slik at du lettere kan oppnå Svanemerket for prosjektet ditt. Vi hjelper deg blant annet med å oppfylle kravene når det gjelder:

  • • Energieffektive hvitevarer
  • • Veiledning om vedlikehold og bruk
  • • Godkjente produkter til montering
  • • Mulighet til kildesortering
  • • Gjenvinnbar emballasje

50%

reduksjon i CO2-utslipp siden 2016

100%

fornybar energi i produksjonen

74%

varmeforbruket fra fornybare energikilder

HTH stiller om til
svanemerket produksjon

Vi er har store ambisjoner på bærekraftsområdet, og derfor omstiller vi akkurat nå hele produksjonen vår slik at den oppfyller kriteriene for Svanemerking. Det innebærer at alle nye HTH-produserte produkter vil være svanemerket fra 2025.

HOS HTH ER VI DEDIKERT TIL KJØKKENKJÆRLIGHET SOM HOLDER

Se mer om HTH