Ansvarlig innkjøp

Ansvarlig innkjøp

En bærekraftig forsyningskjede og gode relasjoner med leverandørene er avgjørende for evnen vår til å tilby attraktive produkter til kundene våre. Derfor jobber vi kontinuerlig med å skape et åpent og effektivt samarbeid med ansvarlige leverandører.

Sentralisert innkjøp
Sentralisert innkjøp gjør at Nobia har muligheten til en strukturert arbeidsmetode men hensyn til å bestemme krav og overvåking og utvikling av leverandørenes arbeid. Materialene og komponentene som kjøpes er nøye spesifisert, og leverandørene vurderes, inspiseres og evalueres i samsvar med selskapets retningslinjer for miljø, arbeidsforhold, menneskerettigheter og forretningsetikk og kvalitet.

99 % av leverandørene våre av direkte materiell er lokalisert i Europa, mens resten er lokalisert i Asia. Globale forsyningskjeder kan bety arbeidsrelaterte risikoer, som tvangsarbeid. Nobia arbeider aktivt for å forhindre alle former for moderne slaveri, og vi rapporterer årlig arbeidet og prestasjonene våre i samsvar med den såkalte Modern Slavery Statement.

Program for ansvarlig innkjøp
Programmet for ansvarlig innkjøp dekker risikoanalyse, rapportering og evaluering, og inneholder en anonym kanal for rapportering av brudd på våre etiske retningslinjer for leverandører. Våre retningslinjer for god oppførsel for leverandører regulerer og definerer Nobias krav til leverandører vedrørende arbeidsforhold, menneskerettigheter, forretningsetikk og miljøhensyn. Programmet dekker ca. 300 leverandører, som representerer 99 % av den totale kostnaden for direkte materialer. Basert på faktorer som produksjonsland, produksjonsprosess, produkttype og materialer, veies risikoen mot beredskap, og vi vurderer risikoen for lovbrudd samt brudd på Nobias sin oppførselkodeks for leverandører. Risikovurderingen danner grunnlaget for vedtak om revisjoner hos leverandøren.

Fysiske revisjoner hos leverandører har som mål å identifisere, administrere og forbedre eventuelle avvik, og identifisere områder der forbedringer kan gjøres. Under disse revisjonene kan vi fremheve positive eksempler, og områder som krever forbedring. I løpet av det siste året har vi ikke gjennomført noen fysiske revisjoner på grunn av Covid-19-pandemien. Alle utestående revisjoner har blitt henvist til 2021, og vi planlegger å gjennomføre dem i løpet av sommeren. Ved utgangen av året var 92 % av alle programmets leverandører godkjent, og resten ventet på en ny eller oppdatert revisjon.

Utøve innflytelse lenger opp i forsyningskjeden
Vårt ansvarlige innkjøpsprogram er en forutsetning for at vi skal kunne analysere og forebygge risiko i leverandørkjeden vår, på en måte som sikrer kvaliteten. For å redusere risikoen for bærekraft i forsyningskjeden i tråd med målet i vår nye bærekraftstrategi, ber vi også leverandørene våre om å kommunisere med sine relevante underleverandører.