Sirkulære materialer og forbruk

Sirkulære materialer og forbruk

Sirkulære løsninger og bevaring av naturressurser er bra for både miljøet og klimaet. Derfor vurderer vi hele tiden hvordan vi kan optimalisere bruken av materialer og andre ressurser så at vi utnytter dem fullt.

Slitesterke kjøkkener
Vi vil at kjøkkenene våre skal vare lenge. Derfor lager vi bare kjøkken i høy kvalitet og med lange garantiperioder. Samtidig er erfaringen vår at kundenes ønsker endrer seg, og derfor vil vi gjerne gi dem muligheten til å oppgradere og fornye kjøkkenene sine, uten at de trenger å bytte ut alt. I tillegg jobber vi for å sikre at produktene vi produserer i våre anlegg kan resirkuleres og gjenbrukes i nye produkter og materialer.

Tre fra bærekraftig skogbruk
Produktene våre består hovedsakelig av tre. Tre er bærekraftig, resirkulerbart og holdbart. For å være bærekraftig må det komme fra ansvarlig skogbruk. Alt treverket vårt kommer fra bærekraftige kilder, hvorav 97 % av kildene er sertifisert. Gjennom vår nye bærekraftstrategi planlegger vi å øke denne andelen ytterligere.

Gjenbruksmateriale
Det meste av treverket vi mottar er tre-elementer, som i gjennomsnitt består av ca. 30 % resirkulert trevirke i form av biprodukter og resirkulert materiale. På denne måten resirkulerer vi avfall fra sagbruk og skogbruk, samt fra utslitte møbler, og treprodukter fra produksjonen av nytt materiale. Vi prøver hele tiden å finne nye måter til å øke andelen resirkulert materiale i treproduktene våre. Samtidig arbeider vi mot å øke mengden resirkulerte materialer i andre input-produkter, for eksempel metall og plast. I tillegg jobber vi også med å redusere avfallsmengden fra produksjonen og gjøre flyten mer sirkulær. I løpet av det siste året har 63 % av avfallstrevirket og 73 % av annet avfall blitt brukt i nye produkter.

Mindre emballasje
Som en del av kjerneprosjektet arbeider vi med å redusere miljøpåvirkningen fra emballasjematerialer, hovedsakelig fossile plastmaterialer. På våre produksjonsanlegg i Nastola i Finland og Tidaholm i Sverige har vi for eksempel gått over til tynnere plastfolie og strekkfilm, noe som reduserer det totale forbruket av plast med 40 % på disse anleggene.

Maling og løsemidler
Løsemidler brukes hovedsakelig til overflatebehandling og til rengjøring av lakkerte overflater. En del av arbeidet med å redusere bruken av løsemidler er å øke andelen vannbasert og UV-herdet maling og minimere antall endringer i produksjonsutstyret. Dette både reduserer antall rengjøringstrinn samtidig som produktiviteten øker. I løpet av det siste året har vi investert i nytt, svanemerket utstyr for overflatebehandling av mørkere farger. Dette nye utstyret gjør det mulig for oss å møte kundenes økende etterspørsel etter mørkere farger, og samtidig oppfyller kjøkkene våre også de strenge miljø- og kvalitetskravene.

Alle produksjonsanleggene våre arbeider systematisk for å redusere miljøpåvirkningen. Totalt er 13 av 14 anlegg sertifisert i henhold til ISO 14001-standarden for miljøstyring, og det siste anlegget er i gang med sertifiseringsprosessen.