Processen spot

Prosessen fra A til Å

Enten det er snakk om totalentreprise eller delentrepriser, så leverer vi alltid profesjonell rådgivning og prosjektstyring. HTHs totalkonsept innebærer at vi leverer den samlede kjøkkenløsningen. HTH kjenner prosessen og vet hvordan vi får alle brikkene i puslespillet til å passe sammen. Et typisk forløp består av følgende fem faser:

Rådgivning og dialog

Vi tilbyr en innledende dialog om hvilke tanker, ønsker og krav dere forestiller dere skal danne rammen om en fremtidig kjøkkenløsning. HTH tilbyr profesjonell rådgivning og er alltid à jour med det nyeste innen byggebransjen. Velger du HTH som samarbeidspartner, får du en stor og troverdig leverandør med konkurransedyktige priser, et bredt produktprogram og evnen til å overholde leveringsfrister og budsjetter.

Behovsanalyse og løsningsforslag

Ut fra en budsjettramme kan vi tilby rådgivning om innredning og valg av materialer, samt ta hensyn til hvilke funksjoner kjøkkenet skal ha. HTH foreslår deretter en mulig løsning.

Prosjektering og planlegging

HTH legger fram et forslag til en prosjektplan. Vi kan sette opp en monteringsplan alene eller i samarbeid med andre faggrupper, slik at det blir enklere å holde oversikt over hele forløpet fra start til slutt.

Klargjøring og montering

Vi tilbyr også hjelp til montering av eventuelle heve-senke-elementer samt montering av HTH-modulene.

Kvalitetskontroll

Dere får dokumentasjon på alt utført arbeid, og vi kvalitetssikrer løpende produktene som monteres av HTHs montører.