Vi skal stå sammen – på avstand

Vi tar situasjonen alvorlig, og følger regjeringens retningslinjer for at det for deg skal være trygt å besøke HTH.

HTH corona oppdatering

Vi tar situasjonen med Covid-19 alvorlig

Vi følger utviklingen tett og iverksetter alle nødvendige tiltak som kan sikre din og vår sikkerhet og helse.

 

Vi har innført ekstra tiltak vedrørende hygiene. Vi vasker og bruker håndsprit mellom hvert kundemøte.

 

Vi har intensivert renholdet i butikken. Vi vasker med sprit de overflatene som ofte berøres av mennesker bl.a. dørhåndtak.

 

Vi velger å holde møter med få deltakere og begrenser sosialt samvær.

 

Kollegaer med sykdomstegn er ikke på arbeid. Vi håper at du vil ta det samme ansvaret og avlyse om du ikke føler deg frisk.

 

Vi gleder oss til å se deg i din lokale HTH-butikk.