Bærekraft

Betydende bidrag til den grønne overgangen

Som en av de største kjøkkenleverandørene i Nord-Europa har HTH en enestående mulighet til å yte et betydelig bidrag til det grønne skiftet. Dette er en stor motivasjonskilde, og derfor har vi i HTH en sterk vilje til å skape forandringene som skal til for å bidra til en mer bærekraftig verden. Samtidig kan vi naturligvis hjelpe prosjektet ditt med å leve opp til en lang rekke internasjonalt anerkjente sertifikater og standarder innenfor bærekraft.

Bærekraft

Reduksjonsmål i tråd med ambisjonene i Parisavtalen

Ingen bedrift kan bli bærekraftig fra den ene dagen til den neste. Men man kan sette seg noen klare og ambisiøse mål og sørge for at de ikke bare tas ut av luften. Det har HTH gjort ved å, sammen med eierne, bli med i Science Based Targets initiative. Det er en FN-stiftet ordning som på frivilling basis gir bedrifter mulighet til å forplikte seg til å dokumentere at arbeidet deres med å redusere klimagasser er i tråd med målet fra Parisavtalen om å holde temperaturstigningen nede på 1,5 grader.