Materialer og funksjon

Kvalitet

HTH springer ut fra dansk håndverkstradisjon. Fra de store linjene til de små detaljene er HTH spesialister på kjøkkeninnredning. På fabrikkene i Danmark produseres kjøkken med hender, hjerte og høyteknologi. Det er med på å sikre den høye og ensartede kvaliteten som kjennetegner HTHs kjøkken.

Den høye kvaliteten gjelder ikke bare fabrikkene. Hos HTH er holdningen at kjøkkener designes og selges best av spesialister. Derfor er personalet som du møter i butikkene utdannet til å formidle sin kunnskap og erfaring med kjøkkeninnredninger - en viktig faktor for kompetent veiledning og et godt sluttresultat.

Miljø

Et godt kjøkken er skapt med omtanke for både mennesker og miljø. Derfor er et stort utvalg av HTH sine kjøkken sertifisert av Dansk Indeklima Mærking. Et inneklimamerket produkt er testet for avgassing og luktavgivelse fra en rekke forskjellige stoffer, derfor bidrar HTH til et sunt inneklima.

HTHs fabrikker i Ølgod og Bjerringbro følger de internasjonale ISO-standarder innenfor miljøledelse. Det betyr bl.a. at HTH kontinuerlig har fokus på å optimere utnyttelse av materialer, redusere energiforbruket og beskytte det eksterne miljøet. F.eks. benytter HTH kun tre fra skogbruk som er drevet på en ansvarsfull måte.

HTH er i forkant når det gjelder tiltak innen miljø. Et helt konkret tiltak er HTHs kjedeanlegg, som utnytter overskytende trematerialer fra produksjonen. Anlegget gjør HTH selvforsynt med både romvarme og prosessvarme. I tillegg forsyner HTHs kjedeanlegg hele Ølgod med varme 4-5 måneder i året. Det tilsvarer omtrent 33% av byens totale varmeforbruk.