Bærekraft

Tiltakene våre dekker hele leverandørkjeden

Tiltakene våre for ansvarlige innkjøp gjør at vi kan analysere og forebygge risiko i forsyningskjeden vår. For å redusere bærekraftrisikoen i forsyningskjeden ber vi også leverandørene våre om å kommunisere med sine relevante underleverandører. Det sikrer at tiltakene våre dekker hele leverandørkjeden og til slutt at produktene våre oppfyller alle kravene våre.