Den norske åpenhetsloven

Fra og med 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Formålet er å fremme bedrifters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold med forretningspartnere og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre offentlighetens tilgang til informasjon om disse forholdene og hvordan bedrifter håndterer dem.

Sammen med andre tiltak vil lovpålagte krav bidra til Norges arbeid for å møte og overholde FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst (SDG8), samt SDG12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Kjernen i loven innebærer en plikt til å utføre og redegjøre for due diligence-vurderinger. Due diligence-vurderinger, som definert av åpenhetsloven, betyr at bedrifter må kartlegge mulige negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, implementere forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

Åpenhetsloven

Ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan Nobia sikrer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til info@nobia.com. Vennligst merk e-posten med Åpenhetsloven/Transparency Act i emnefeltet.

Send e-post