Bærekraftig bedriftskultur

Bærekraftig bedriftskultur

Gjennom våre ansatte gjør vi en forskjell. For suksessen vår er det avgjørende at våre ansatte er engasjerte og glade i jobben sin, og jobber mot å realisere de samme målene og visjonene. Betingelser for engasjement og utvikling

Betingelser for engasjement og utvikling
Kulturen er basert på kjerneverdiene våre: å engasjere, levere og inspirere. Det betyr f.eks. å respektere og stole på hverandre, og streve etter å ta bærekraftige valg i alt vi gjør. Vi ønsker å skape en kultur preget av en høy grad av tillit og åpenhet, der vi har lov til å gjøre feil og lære av dem. For suksessen er det avgjørende at vi tar ansvar og holder det vi lover — til kundene våre, partnerne våre og til hverandre.

Digital omstilling med høyt engasjement
2020 var et utfordrende år på grunn av Covid-19-pandemien, og våre ansatte og ledere viste stor grad av engasjement, læringsvilje og tilpasningsevne. Medarbeiderne våre kunne fortsette sin produktive og engasjerte innsats og delta i initiativer for kompetanseutvikling fordi vi raskt introduserte Microsoft Teams, samt en opplæringspakke for de ansatte og lederne innen effektivt virtuelt arbeid og administrasjon.

Trygg og sikker arbeidsmiljø
De ansattes sikkerhet er vår høyeste prioritet, og Nobia har et mål om null arbeidsulykker og ingen arbeidsrelaterte skader. Forebyggende tiltak blir iverksatt for å minimere risikoen for ulykker, skader og sykefravær. Alle produksjonsenheter har lokale ledelsessystemer som omfatter alle de ansatte, samt detaljerte helse- og sikkerhetsprosedyrer. Ledelsessystemene er basert på OHSAS 18001 eller ISO 45000, hvorav fem av 14 produksjonsanlegg er tredjepartssertifiserte, og to venter på fornyelse av sertifiseringen. I 2020 mottok Nobia region UK den prestisjetunge Sword of Honour-prisen. Prisen anerkjenner ekspertise i å håndtere helse- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen, i alt fra butikker til styrerom.

Engasjement og utvikling
Lederskap er en hjørnestein i forretningsstrategien, som har som mål å sikre virksomheten vår og motivere og engasjere alle ansatte til å arbeide mot et sett ambisiøse med felles visjoner og mål. I mange tilfeller reflekterer medarbeidernes engasjement involverte og kompetente ledere, og vi ser en klar sammenheng mellom dem i medarbeiderundersøkelsen vår. For å gi lederne i organisasjonen muligheten til å utvikle og styrke kompetansen sin, implementerer vi Excellent Leadership-programmet som gir ledere metoder og verktøy de kan bruke i sitt daglige arbeid.

Oppførselskodeks
De ansatte forventes å opprettholde en høy etisk standard og følge prinsippene i selskapets etiske retningslinjer i arbeidet sitt. Nobia har fokus på en balanse mellom jobb og fritid og oppfordrer sine ansatte til å selv finne den balansen. Nobia respekterer individet, strever etter mangfold og likebehandling, og har som mål å øke andelen kvinner i ledende stillinger.