Innovasjon som støtter en bærekraftig livsstil

Innovasjon som støtter en bærekraftig livsstil

Våre varemerker leverer kjøkken som varer i mange år. Dette langsiktige perspektivet forutsetter at vi hele tiden er i forkant av utviklingen, og leverer produkter som både møter dagens og fremtidens behov. Bærekraft er derfor et sentralt tema i utviklingen av designen og produktene våre.

Scorecard for produktutvikling
For å styrke merkevarene våre og gjøre oss mer bærekraftige har vi opprettet en ny sentral funksjon som tar seg av konseptutvikling og design. I produktutviklingen vår bruker vi et bærekraftighets-scorecard for å bedømme materialer, arbeider med design og vurderer hvordan et produkt klarer seg mot bærekraftsmålene våre. På den måten finner vi frem til løsninger som gjør det mulig for oss å redusere produktenes miljøpåvirkning gjennom hele levetiden deres. Målet er at alle våre nye kjøkkenprodukter skal gjøre det mulig for kunden å leve et mer bærekraftig liv, og scorecardet er en viktig brikke i vår nye bærekraftstrategi.

Miljømerker
Vi tilbyr svanemerkede produkter samt produkter som oppfyller en rekke standarder for bærekraftig konstruksjon, f.eks. BREEAM (Building Research Etablering Environmental Assessment Method) og Svanemerket. I tillegg tilbyr vi produkter i våre ulike markeder som oppfyller lokale merkestandarder. I løpet av året har vi utvidet utvalget av svanemerkede produkter og lansert svanemerkede benkeplater. I 2020 kom 49 prosent (49 %) av totalinntektene i Sverige og Norge fra svanemerkede produkter. Vi fortsetter å se ett enormt interesse for bærekraftsertifisering og produktmerking i markedet, og ønsker derfor å videreutvikle vårt nordiske utvalg av miljømerkede dører og laminerte benkeplater i fremtiden.

Energieffektive hvitevarer
Hvitevarer er en av produktgruppene i hjemmet som bruker mest energi. I vår CO2-vurdering i verdikjeden var bruken av hvitevarer også et av trinnene som hadde det høyeste CO2-avtrykket. Målet vårt er derfor å tilby de mest energieffektive hvitevarene, for å hjelpe kundene med å redusere energiforbruket og klimaavtrykket.

Produktsikkerhet
Produktsikkerhet er en hjørnestein i arbeidet vårt. Produktutviklingen tar alltid hensyn til sikkerhet og ergonomi. Før et nytt produkt går inn i produksjonsfasen gjennomgår det en rekke relevante tester — både internt og av akkrediterte testinstitusjoner, i samsvar med EU-standarder. Alle våre skap og dører er grundig testet i Nobia i Storbritannia i samsvar med kravene til FIRA (Furniture Industry Research Association).