Midtpunkt

Du kan leve
med ditt nye kjøkken

Et godt inneklima er viktig for at hjemmet ditt skal være et behaglig sted å være.

Hvis dette ikke vektlegges øker risikoen for hodepine, irriterte øyne og allergi hos både barn og voksne – og særlig for de som er følsomme fra før. Hos HTH mener vi at man ikke skal måtte leve i et dårlig inneklima. Derfor er alle dagens HTH-kjøkken Inneklimamerket.

Hva er Inneklimamerket?

Inneklimamerket er en garanti for at alle materialene vi benytter i våre kjøkken er testet for avgasser og lukt-avgivelse samt vurdert i forhold til irritasjonseffekter. Testen er utført av nøytrale eksperter ved eksternt laboratorium.

Dansk Inneklimamerking er en frivillig ordning for byggevarer, inventar og møbler som administreres av Dansk Teknologisk Institut. Inneklimamerket består av et lite grønt hus med et hvitt Hagtornblad inni.

Inneklimamerket er i motsetning til Svanemerket ikke et miljømerke. Det er et merke som stiller krav til materialer i bruksfasen og som fokuserer på hvilke stoffer som frigjøres innendørs. Så man kan regne med at produkter som bærer Inneklimamerket er til å være i hus med.

Riktige byggematerialer

Hos HTH har vi bevisst valgt produkter som sikrer optimal holdbarhet og minst mulig belastning i forhold til omgivelsene. Det ses bl.a. på våre valg på tre, treplater, lim og lakk. Ved å velge de rette materialene gjør vi oss fortjent til å bære Inneklimamerket.

Vår innsats stopper ikke bare her. Vi tilstreber fortløpende å minimere og redusere HTHs eksterne miljøpåvirkning. Dette gjør vi bl.a. ved å optimalisere materialeutnyttelse, fokusere på energiforbruk, fremme våre medarbeideres miljøbevissthet og kun bruke treverk i våre kjøkken-, bad- og garde-robeskap som kommer fra skogsdrift hvor det gjenplantes.

Dette kan du selv gjøre for å bedre inneklimaet

Du kan selv gjøre mange enkle grep for å sikre et godt inneklima i hjemmet ditt.

Du kan for eksempel:

- Lufte ut regelmessig.

- Utstyre kjøkken og bad med ventilasjon, som har mekanisk utsug.

- Sørge for å reparere eventuelle fukt og vannskader.

- Velge byggematerialer som ikke avgir skadelige stoffer og ubehagelig lukt.

Læs mere om Inneklimamerket.