Vi leverer og monterer selv
det nye kjøkkenet ditt

Når det nye kjøkkenet, badet eller garderoben blir levert, har vi allerede satt sammen skapene for deg. HTHs sjåfører bærer alt sammen inn. De kontrollerer at alt er med, samt at det ikke er synlige skader.

Dersom det likevel skulle være feil eller mangler, garanterer HTHs servicesystem at disse utbedres med et minimum av ulemper og innen rimelig tid.

Å styre og koordinere montører, rørleggere og elektrikere som er involvert i ditt nye kjøkken kan lett virke uoverkommelig. Når ikke alt går i riktig rekkefølge, vil prosjektet ofte bli forsinket – og i verste fall dyrere.

Montering

HTH har spesialisert seg på montering av kjøkken og å styre kjøkkenmonteringen. Derfor kan du trygt overlate monteringen til HTH. Alle HTHs monteringsjobber utføres av lokale og ofte fast tilknyttede håndverkere, som kjenner HTHs produkter til bunns.

HTH-montøren foretar også overleveringen til kunden.