NAV avtale for kjøp av elektrisk hev og senk for innredning på kjøkken

Leverandør HTH Køkkener A/S

Hvem er denne nye leverandør?

HTH Køkkener leverer danskprodusert kjøkken til nordmenn, og har gjort det siden 1975. HTH er den kjøkkenprodusenten som har størst erfaring med å levere kjøkkenløsninger til det skandinaviske markedet. Vi gir deg mest å velge i og minst å bekymre deg for.

Når starter samarbeidet?

Avtaleperioden starter fra og med 1. august 2017.

Erfaring?

HTH har lang erfaring med kjøkkenløsninger til brukere med spesielle behov. Vi har hatt benkeplate løfteenheter og høyderegulerbare produkter i vårt sortiment siden 1990.

Våre erfarne kjøkkenkonsulenter har levert løsninger til både private og prosjekter.

Vi har fokus på at kjøkkeninnredningen skal fungere for alle som bruker kjøkkenet som arbeidsplass. Løsningen skal sikre at brukeren kan utføre så mange funksjoner uten assistanse, som mulig. Men samtidig tar høyde for at pårørende og helsepersonale opplever god funksjonalitet, godt arbeidsmiljø og sikkerhet.

Vi gleder oss til samarbeidet, som vi håper blir til stor glede for begge parter.

Med venlig hilsen

Jesper Egebak
Key Account Manager
HTH Køkkener A/S

Pressalit | HTH

Produkter fra Pressalit Care

HTH Køkkener benytter Pressalit Care som underleverandør på løfteenhetene, som vi tilbyr kunder med særlige behov.

Produktene tillater meget fleksible løsninger som kan tilpasses den enkelte bruker og det enkelte rom.

Brukerne vil med produktene bli mer selvhjulpne, og vil dermed i høyere grad kunne klare seg selv.

Hjelpere og pleie-personale opplever mindre fysisk belastning, hurtigere og lettere arbeidsforløp, og bedre arbeidsbetingelser.

Produktenes fleksibilitet sikrer at hjelperen kan støtte brukeren i å utføre oppgaver i kjøkkenet – uten å gi avkall på integritet og verdighet.