Bærekraft

Bærekraft er et svært viktig område for oss. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid ved å hjelpe kundene våre til å leve mer bærekraftige liv på kjøkkenet. Videre ønsker vi å redusere eventuell negativ innvirkning fra våre produkter og prosesser på personer og planeten. Vår ambisjon er å stadig forbedre miljøvennligheten ved våre produkter og drift. Vår måte å jobbe på:

Vi lytter til våre interessenter
Vi har en løpende dialog med interessentene våre, som for eksempel investorer, forbrukere, bedrift-til-bedriftskunder, ansatte, partnere, det sivile samfunn, blant andre. Ved å være strukturert og konstant lytte til deres behov, vil forventninger og krav hjelpe oss med å utvikle varer av god verdi og høy kvalitet for en bærekraftig livsstil i dag og i morgen. Interessentenes forventninger, sammen med vår egne strategiske vurdering, fungerer som et grunnlag for prioriteringene valgt ut til vårt bærekraftige arbeid.

Bærekraft er et hovedfokus i vår produktutvikling
Vår største innvirkning kommer fra produktene vi selger, og måten de brukes på. Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig utvikling ved å hjelpe kundene våre til å leve mer bærekraftige liv på kjøkkenet. Bærekraft er derfor et nøkkelelement i produktinnovasjon og produktutvikling.

Vi fremhever ansvar for mennesker og planeten i våre innkjøp
Gjennom samarbeid har vi som mål å forbedre leverandørforhold, sørge for de høyeste kvalitetsstandarder og skape en bærekraftig forsyningskjede. Vi gjennomfører systematiske revisjoner av leverandører for å avverge sosiale, økologiske og etiske risikoer i innkjøpsprosessen, og for å spore leverandører til å forbedre sitt bærekraftige arbeid.

Vi tenker på bærekraft i vårt valg av materiale
Tre er den viktigste komponenten i våre produkter. Tre er et bra materiale fra en kvalitets- og miljømessig synsvinkel, hvis det er produsert på lovlig vis, og fra bærekraftig skogbruk. Våre leverandører av treverk befinner seg hovedsakelig i Europa, og alle må overholde EUs tømmerforordning og vår gruppes skogbrukspolitikk. Vi streber også etter å øke andelen av tremateriale fra miljømessige og sosialt sertifiserte kilder.

Vi engasjerer oss i å oppnå fremragende resultater innen helse, sikkerhet og miljø
Vår produksjonsprosess følger en målbasert Lean-metode, og inkluderer systematisk miljø, helse og sikkerhetsarbeid for å unngå ulykker på arbeidsplassen, redusere energiforbruket og bruken av råvarer, begrense bruken av farlige kjemikalier, og redusere utslipp og avfall. Vi streber proaktivt etter å skape en kultur der alle jobber for å gjøre vår visjon om null ulykker i produksjon til virkelighet.

Vi er en del av Nobia AB, Europas ledende kjøkkenspesialist. Det gir oss innflytelse over hele konsernet når det gjelder å integrere bærekraft i business og drift. Du kan lese mer om vårt bærekraftige arbeid her.

Midtpunkt
Inneklimamerket
×

Inneklimamerket

Midtpunkt

Et godt inneklima er viktig for at hjemmet ditt skal være et behaglig sted å være. Hvis dette ikke vektlegges øker risikoen for hodepine, irriterte øyne og allergi hos både barn og voksne – og særlig for de som er følsomme fra før. Hos HTH mener vi at man ikke skal måtte leve i et dårlig inneklima. Derfor er et stort utvalg av HTH sine kjøkken sertifisert av Dansk Indeklima Mærking. 

Erhverv | HTH GO
Arbejdsmiljø
×

Arbejdsmiljø

Erhverv | HTH GO

Nobia Danmark arbejder systematisk med at sikre kvaliteten i virksomhedens processer, produkter og ydelser såvel som at løbende effektivisere og dokumentere arbejdet med at forbedre disse.

HOS HTH ER VI DEDIKERT TIL KJØKKENKJÆRLIGHET SOM HOLDER

Se mer om HTH